TOPlist
 

 

Stanovy ČESKÉ ASOCIACE BĚŽCŮ DO VRCHU (ČABDV)

 

Stanovy byly zaregistrovány dne 30.3.1999 u Ministerstva vnitra na popud Českého atletického svazu.

Sídlo

Úpice, Palackého 348, 542 32 www.kuvarsitwatch.cz

Poslání a hlavní úkoly

Česká asociace běžců do vrchu je dobrovolným, iniciativním a neziskovým občanským združením. Ustanovuje se v rámci ČAS ve smyslu čl. 13 stanov ČAS a přebírá práva a povinnosti z tohoto článku plynoucí. Jeho cílem je rozvoj běhů do vrchu v České republice a jeho všestraná podpora. ČABDV usiluje o racionalizaci a zkvalitnění organizace běžeckých závodů, jakož i o jejich lepší propagaci. K tomuto účelu vypracuje pro své členy a sympatizanty každým rokem před zahájením sezóny soutěžní řád Českého poháru v bězích do vrchu.

Členství

členy ČABDV se mohou stát jak jednotlivci, tak i organizace. Podle toho rozlišuje ČABDV individuální a kolektivní členství. Řádnými členy jsou všichni organizátoři (fyzické i právnické osoby), které se písemně přihlásí, uhradí základní vklad a roční členské příspěvky ve stanovené výši. Přispívajícími členy jsou fyzické osoby, resp. i organizace, které s cíli ČABDV sympatizují. Členství vzniká přijetím přihlášky a úhradou členských přispěvků a zaniká vyspoupením, vyloučením nebo úmrtím fyzických osob. U organizací může být důvodem k zaniknutí členství rovněž zrušení akce (běhu).

Členské příspěvky

Vstupní poplatek pro nové členy je 500,- Kč, organizátoři s více závody platí na každý další závod 300,- Kč ročně.

Právní subjektivita

ČABDV nezávislým a samostatným subjektem vzniklým na základě zákona o združování občanů. Jeho představitelem je předseda, případně další pověřený člen rady zpravidla tajemník. Hospodaření je účetně napojeno na účetnictví TJ Maratonstav Úpice pod samostatnou složkou.

Složení rady

Karel Šklíba, Eva Tůmová, Mirko Jiránek, Pavel Bárta

Zmocněncem oprávněným jednat je Karel Šklíba.

Toto je výpis z úplných stanov, které potvrdil 19.10.1999 Český atletický svaz na svém zasedání s tím, že práva a povinnosti ve vztahu k ČAS vyplývají ze stanov ČAS.


CzechNET CZ s.r.o.